2000 முதுமொழிகள்

(0)
இன்றும் கிராமங்களில் கல்வியறிவில்லாத பாமரர்கள்கூட பேச்சுக்குப் பேச்சு ஒரு பழமொழியைக் கூறுவார்கள். முதுமொழிகள் ஏட்டில் எழுதப்படாத செவி வழி இலக்கியமாகும். இவைகள் வெறும் வார்த்தை ஜாலமல்ல; பட்டுப் பட்டுத் தேறிய பட்டறிவின் வெளிப்பாடுகள். முன்னோர்களே தாங்கள் அனுபவித்தறிந்தவற்றை பின் வரும் சந்ததிகளுக்கு எடுத்துச் சொல்ல முற்பட்ட அரியப் பொக்கிஷங்களாகும்.
M.R.P.: ₹ 24.00
Price: 18.00

You Save: ₹ 6.00 (25%)
Book Type
Paperback
Condition
Pre-Owned, Well Maintained
Weight
97.00 gms
SKU
T201602531
  • Author : Suriyavasi
  • Number of Pages : 128
  • Edition : 1
  • Publisher : N.R.Pathippagam
  • PublishedYear : 1999
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.