தேவாரத் திருத்தலங்கள்- Devaara Thiruthalangal

(0)
இந்நூலில் தேவாரத் திருத்தலங்கள் 274 பாடல் பெற்ற தலங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு தலங்களுக்கும் இடம், ஊர், தலமரம், தீர்த்தம், இறைவன், இறைவி எல்லாம் குறிப்பிட்டு ஒவ்வொரு தலத்துக்கும் நால்வர் இயற்றிய தேவார பாடல்களை ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒவ்வொன்று விதம் சிறப்பாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
M.R.P.: ₹ 175.00
Price: 148.75

You Save: ₹ 26.25 (15%)
Book Type
Paperback
Condition
New
Weight
270.00 gms
SKU
T201603069

Author : Balan
Publisher : Sri Varahi Printers
Edition : 1
Published Year : 2002
Total Pages : 288

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.