இன்னும் மிச்சமிருக்கும் இருள்

(0)
மாயா அவர்கள் எழுதியது. மாயாவின் சமூக அரசியல் பார்வையில் சமகாலத்தின் உரத்த சாட்சியங்களாக ஒலிக்கின்றன.நமது சமூகத்தை பீடித்திருக்கும் நோய்மைகள் குறித்தும் உரத்த குரலில் பேசும் இக்கட்டுரைகள் ஆழமான பார்வைகளுடனும் தெளிவான நடையுடனும் எழுதப்பட்டுள்ளன.
M.R.P.: ₹ 70.00
Price: 63.00

You Save: ₹ 7.00 (10%)
SKU
T201602027
மாயா அவர்கள் எழுதியது. மாயாவின் சமூக அரசியல் பார்வையில் சமகாலத்தின் உரத்த சாட்சியங்களாக ஒலிக்கின்றன.நமது சமூகத்தை பீடித்திருக்கும் நோய்மைகள் குறித்தும் உரத்த குரலில் பேசும் இக்கட்டுரைகள் ஆழமான பார்வைகளுடனும் தெளிவான நடையுடனும் எழுதப்பட்டுள்ளன.
Author : Maya
Published By : Uyirmmai Pathippagam
Published Year : 2009
Total Pages : 136
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.