நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்-6

(0)
ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரும் பாடிய மொத்தப் பாசுரங்கள் நாலாயிரம் அப்பாசுரங்கள் திவ்யமான கவிகள்.ஆதலின் ஆழ்வார்கள் பாடல்கள் பக்திக்கு வரம்பாக அமைந்திருக்கின்றன.
Price: 144.00

Weight
350.00 gms
SKU
T201601816

ஆழ்வார்கள் பன்னிருவரும் பாடிய மொத்தப் பாசுரங்கள் நாலாயிரம் அப்பாசுரங்கள் திவ்யமான கவிகள்.ஆதலின் ஆழ்வார்கள் பாடல்கள் பக்திக்கு வரம்பாக அமைந்திருக்கின்றன.
Author : R.V.Kamalakannan
Published By : Varthimanan Pathippagam
Total Pages : 504

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.