திறந்த புத்தகம்

(0)
கவிஞர் மு.மேத்தா அவர்களின் திறந்த புத்தகம் என்ற தொகுப்பிற்கு உங்கள் அணிந்துரை வேண்டும். கவிஞர் மு. மேத்தா அவ்வப்போது பத்திரிகைகளுக்கு அளித்த பேட்டிகளின் தொகுப்பாக இது இருப்பதால் உங்கள் அணிந்துரையும் ஒரு பேட்டியாகவே அமைய விரும்புகிறேன். பல்வேறு கட்டங்களில் பலர் கவிஞரைக் குத்திப் பார்த்துத் தங்களைக் கூர்மையாக்கிக் கொண்டதையும், குறி தவறிச் சிலர் காயம் பட்டதையும் இந்தப் பேட்டிகளில் காண முடிகிறது.
M.R.P.: ₹ 28.00
Price: 22.00

You Save: ₹ 6.00 (21%)
SKU
T201602025
கவிஞர் மு.மேத்தா அவர்களின் திறந்த புத்தகம் என்ற தொகுப்பிற்கு உங்கள் அணிந்துரை வேண்டும். கவிஞர் மு. மேத்தா அவ்வப்போது பத்திரிகைகளுக்கு அளித்த பேட்டிகளின் தொகுப்பாக இது இருப்பதால் உங்கள் அணிந்துரையும் ஒரு பேட்டியாகவே அமைய விரும்புகிறேன். பல்வேறு கட்டங்களில் பலர் கவிஞரைக் குத்திப் பார்த்துத் தங்களைக் கூர்மையாக்கிக் கொண்டதையும், குறி தவறிச் சிலர் காயம் பட்டதையும் இந்தப் பேட்டிகளில் காண முடிகிறது.
Author : M.Metha
Published By : Thirumagal Nilaiyam
Published Year : 2002
Total Pages : 96
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.