உவமை வழி அறநெறி விளக்கம்-1

(0)
1968 இல் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தினால் பதிப்பிக்கப்பட்ட நூலின் மறுபதிப்பாகும். நீதி நூல்களில் உள்ள அறம் பற்றிய‌ உவமைகள் ஓராயிரத்தை இறை முதல் மெய்யுணர்வு வரை 15 தலைப்புகளில் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகுப்பு மேடைப் பேச்சாளர்களுக்கும் கட்டுரையாளர்களுக்கும் பயனுள்ள கையேடாகும்.
M.R.P.: ₹ 165.00
Price: 116.00

You Save: ₹ 49.00 (30%)
Book Type
Paperback
Condition
Pre-Owned, Well Maintained
Weight
287.00 gms
SKU
T201601823
1968 இல் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தினால் பதிப்பிக்கப்பட்ட நூலின் மறுபதிப்பாகும். நீதி நூல்களில் உள்ள அறம் பற்றிய‌ உவமைகள் ஓராயிரத்தை இறை முதல் மெய்யுணர்வு வரை 15 தலைப்புகளில் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகுப்பு மேடைப் பேச்சாளர்களுக்கும் கட்டுரையாளர்களுக்கும் பயனுள்ள கையேடாகும்.
Author : R.Ilankumaran
Published By : Tamil Man Pathippagam
Published Year : 2006
Total Pages : 251
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.