வெ.சாமிநாத சர்மா நூல் திரட்டு-13

(0)
இந்திய விடுத​லை இயக்கத்​தைத் ​தொடங்கி நடத்தி,​வெற்றி கண்ட காந்தி,ஆயுத பலத்​தைத் து​ணையாகக் ​கொள்ளவில்​லை.அன்​பையும் அஞ்சா​மை​யையும் து​ணையாகக் b​கொண்டிருந்தார்.அய​மே அடிப்ப​டையாக நிலவ​வேண்டு​மென்ற ​கோட்பாட்​டை க​டைப்பிடித்து வந்தார்.
M.R.P.: ₹ 130.00
Price: 104.00

You Save: ₹ 26.00 (20%)
SKU
T201500988
இந்திய விடுத​லை இயக்கத்​தைத் ​தொடங்கி நடத்தி,​வெற்றி கண்ட காந்தி,ஆயுத பலத்​தைத் து​ணையாகக் ​கொள்ளவில்​லை.அன்​பையும் அஞ்சா​மை​யையும் து​ணையாகக் b​கொண்டிருந்தார்.அய​மே அடிப்ப​டையாக நிலவ​வேண்டு​மென்ற ​கோட்பாட்​டை க​டைப்பிடித்து வந்தார்.
Author : Mr V.Swamynathasharma
Published By : Vallavan Pathippagam
Published Year : 2005
Total Pages : 200
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.